Tabla chórów


#Chór żeński Halka

1. rząd
Jadwiga Niemiec, Zofia Drozd - Dorda, Wanda Filipczyk - Kołatek, Henryka Mojeścik, Elzbieta Firla, Elzbieta Macura, Józef Firla -dyrygent, Barbara Suchanek, Maria Miczka, Wanda Michalek - Szczepańska, Henryka Gałuszka, pani Szweda, Stefania Piszczek
2. rząd
pani Żagan, Wanda Burysz, Janina Ryba, Fryderyka Pustówka, Waleria Galuszka, Elżbieta Firla, Anna Niemiec, Anna Poncza, Agnieszka Mołdrzyk, Wanda Mołdrzyk, Maria Konieczna, Anna Böhm, Jadwiga Bonczek, Hildegarda Pustówka
3. rząd
Maria Wygrys, Anna Cyrzyk, Halina Delong, Marta Budzińska, Emilia Hanzel, Monika Stala, Hildegarda Grzegorz, Marta Rulka, Hildegarda Osuchowska, Krystyna Palarczyk, Janina Ryba, pani Toboła - Matykiewicz, Wanda Farnik, Anna Osuchowska, Aniela Pawlas
Józef Firla – dyrygent
1. rząd
Jadwiga Kałużanka- Niemiec, Anna Cyrzyk, Stefania Piszczek, Elżbieta Firla, Bronisława Kiczmer, Anna Siekierka, Elżbieta Firla – Harok, Janina Suchanek, Wilhelmina Burysz
2. rząd
Elżbieta Koch, Helena Suchanek, Lenka Böhm, Emilia Hanzel, Helena Adamec- Mutina, Apolonia Czakan – Mrózek, Aniela Pawlas, Bronisława Suchanek
3. rząd
Anna Żołna, Emilia Gałuszka, Maria Broda, Marylka Żagan, Jadwiga Buba - Pieczka, Waleria Muryc, Waleria Nowak
4. rząd
Maria Wygrys, Anna Macura-Suchanek, Wanda Krzyżanek, Emilia Makówka, Edyta Bobek, Jadwiga Raszka, Emilia Kożdoń

#Chór męski Siła

1. rząd
Alojzy Suchanek - dyrygent, Henryk Suchanek, Henryk Palarczyk, Józef Zipser, Emil Hanzel, Leopold Suchanek, Józef Kiczmer, Józef Niemiec, Władysław Supik, Władysław Bobek
2. rząd
Franciszek Bura, Ludwik Połednik, Rudolf Michałek, Eugeniusz Kazik, Sylwester Sitek, Bolesław Koch, Andrzej Wygrys, Jan Harok, Gerhard Raszka, Józef Bohm, Henryk Raszyk
3. rząd
Boleslaw Makowka, Mieczyslaw Kokotek, Alojzy Adamec, Alojzy Broda, Karol Galuszka, Erich Kozdon, Tomasz Zolna, Ferdynand Pawlas, Oskar Firut, Wilhelm Budzinski
4. rząd
Franciszek Kupka, Karol Chyrowski, Bronislaw Suchanek, Waldemar Macura, Franciszek Ryba, Jan Burysz, Jan Pribula, Bronislaw Bulawa, Alojzy Moldrzyk

Wspierają nas:        

© MK PZKO STONAWA 2021